Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb.

Arild Gustavsen - 27.11.2017

7,5 % av alle ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra NOA. Byggebransjen med et stort innslag av andre arbeidskulturer drar godt i statistikken. Vi anbefaler deg å se litt på rutinen på side 72 i Rutinesamlingen, eller side A-1225. Kanskje du skulle vurdert den i del 1 av din HMS-håndbok. Og husk – har du valgt HMS-håndboken din i webapp, kan du oppdatere den når som helst. Kjekt.