Overgangsordningen er som forventet forlenget nok et år – nå til den 1. juli 2023.

Arild Gustavsen - 26.09.2021

 

Her er formal teksten: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli 2023. Deretter tas det sikte på at overgangsordningen avsluttes. Og det er den siste setningen her vi IKKE tror noe på. Fordi DiBk har sagt dette ikke bare en gang, men mange ganger før. Så vi venter bare og ser.