Overordnede styringssystemer på plass i Argus Safedoc.

Arild Gustavsen - 20.02.2018

For å lette arbeidet med sammensetning av dokumenter til et system som dekker kravene i ISO 9001/2015 og 14001/2015, har vi laget et eget område med overordnede styringssystemer i Safedoc. Disse er lette å tilpasse eget foretak, og vi hjelper deg så gjerne. Bare ta kontakt med din rådgiver. Et overordnet system er også noe som er velegnet i papirutgave med 4 farges trygg som et visningseksemplar og i pdf som et vedleggsdokument ved anbud.