Personverndirektivet - eller på godt norsk; General Data Protection Regulation (GDPR) er trådt i kraft.

Arild Gustavsen - 21.05.2018

Vi har tidligere orientert om dette og laget en enkel rutine (A-1140), samt en enkel risikovurdering (A-1150). Vi fikk i helgen en 10-punkts sjekkliste i sakens anledning fra Veritas (DNV-GL), vårt tidligere sertifiseringsorgan. For deg som stort sett arbeider mot profesjonelle parter, er det det ut fra denne sjekklisten liten grunn til å gjøre noe som helst utover å følge den rutinen vi har laget. Men for deg som har private kunder, vil det være naturlig å orientere de private kundene om hvilke opplysninger du oppbevarer om dem, samt innhente et samtykke for slik oppbevaring. Vi reviderer derfor rutinen og risikoanalysen, dvs både A-1140 og A-1150 inneværende uke.