Plikt til å kreve politiattest ved ansettelser ..

Arild Gustavsen - 22.09.2014

i anleggsbransjen

Sprengingsforskriften har nå fått en ny paragraf - § 2-2a. Den sier at dersom du ansatter en medarbeider som f.eks kan tenkes å kunne brukes som hjelpe med å lade en salve – så skal det fremlegges poltiattest også for denne type medarbeidere ved ansettelser. Bergsprengere har jo allerede denne på plass ifbm sitt sertifikat. Vi anbefaler alle som påtar seg sprengningsarbeider å gjøre det til en vane å kreve slik politiaatest ved ansettelser av nye medarbeidere.