Prinsippene i vår nye prosjektmodul.

Arild Gustavsen - 05.12.2016

Vi åpnet forrige uke vår nye modul. Sakte og sikkert får alle som fra før har Safedoc og Dokumentsenter denne modulen automatisk ved ny pålogging. Vi regner med å være ferdige med å gi tilgang i midten av uken. Det er imidlertid viktig å merke seg hvilke prinsipper den er bygget på.

 

  1. Modulen er en ren konsekvens av at Argus har bistått ca 100 av sine kunder i tilsyn fra DiBk med sentralt godkjente foretak.
  2. Vi vet derfor hva som skal til for å tilfredsstille lov og forskrift etter å ha korrigert den dokumentasjonen DiBk etterspør i sine tilsyn i henhold til de avvik- og observasjoner som DiBk har gitt. Vi aksepterer med andre ord Direktoratets tolkning av regelverket. SAK10 snakker om kritiske punkt. Og det er de kritiske punkter DiBk jakter på i sammen med rutiner og identifisering av krav.
  3. Dersom et foretak bruker vår prosjektmodul i søknadspliktige tiltak, slik den er utformet av oss etter innspill fra DiBk, vil foretaket ikke miste sin sentrale godkjenning.
  4. Egne tilpasninger av dokumenter i modulen strider derfor mot modulens grunnidé som er å sikre våre kunder mot trøbbel med myndighetene. Men vær også klar over følgende:
  5. Mange byggherrer har spesielle ønsker om dukumentasjon som ligger langt utenfor Lov- og forskriftskrav. Og mange av våre kunder mener at både det ene og det andre er viktig å sjekke i et prosjekt. Det er her trinn 4 i modulen kommer inn. Prosjektarkivet.
  6. I prosjektarkivet kan man laste opp hva man vil. Også egne tilpassede sjekklister etter bruk på byggeplass for sikker arkivering. Her er det bare å være kreativ.
  7. Og ikke glem følgende: I trinn 5 kan du legge til så mange sjekklister du vil fra menyen i modulen, alle sjekklister har tomme felt etter de obligatoriske sjekkpunkt for tilførsel av egne punkt, du kan ta ta bilder som vedlegg til dokumenter både med hensyn på HMS- og på kvalitet. Og i trinn 4 kan bilder også legges inn som frie vedlegg.

 

Til slutt:

Modulen er ny. Den er ikke fullkommen. Vi vil gjøre løpende forbedringen. Vi vet mange vil ønske egne dokumenter i et prosjekt. Den muligheten kan komme i trinn 4 på en eller annen måte etter hvert. Det er imidlertid foreløpig en omfattende om komplissert sak. Alle blanketter i modulen er Word dokumenter omgjort til PDF med en imaginær ramme over. Det er kun progammereren vår som kan fikse endringer her pr. i dag. Men ta modulen i bruk slik den er. Det er 4 rutiner som er lovpålagt i et søknadspliktig tiltak. De er på plass. I tillegg skal vesentlige og kritiske forhold kontrolleres mot krav. Stort vanskeligere er det ikke. Og modulen svarer på myndighetens krav. Ikke dine kunders, ikke dine egne. Det er vesentlig å holde klart for seg. Lykke til.