Psykiske lidelser fører til dramatisk mye større fravær enn de fleste er klar over.

Arild Gustavsen - 04.12.2022

Utrolig nok var 95.626 personer i Norge sykmeldt på grunn av psykiske lidelser bare i tredje kvartal i år, viser tall fra Nav. Det er en økning på 33,65 prosent fra 2018. Og det er dramatisk spør du meg. I sertifiseringssammenheng er vi opptatt av kontekst. Indirekte kostnader er en viktig faktor her. Og sykefravær koster bedriftene her i landet mye penger. Korttidsfraværet er alle værst. I gjennomsnitt koster dette bedriftene kr. 17.000,- pr. medarbeider pr. uke. 

I henhold til AML skal det psykososiale arbeidsmiljøet kartlegges. Dersom du aldri har syke medarbeidere er kartlegging av dette sannsynligvis bortkastet tid. Men dersom du føler at noe ikke stemmer og dine medarbeidere ikke møter på jobb, er tiden moden for en kartlegging – enten du liker det eller ikke. I Argus Safedoc finner du den hjelpen du trenger for å komme i gang med arbeidet. Spør din rådgiver hos oss dersom du trenger hjelp.