Regelhjelp opphører.

Arild Gustavsen - 19.03.2019

Regelhjelp.no har vært i drift siden 2005. I forbindelse med flytting av servere til et nytt datasenter 13.02.2019 ble det oppdaget feil som medfører at nettstedet ikke lar seg starte opp igjen. Kostnadene til reparasjon ble estimert til å være større enn kostnadene til å utvikle et nytt nettsted. HMS-etatene har derfor kommet til at det ikke vil være hensiktsmessig å forsøke å reparere nettsidene, men vil vurdere om det skal opprettes andre tjenester for å formidle HMS-regelverket.

Dette innebærer at regelhjelp.no ikke vil bli videreført. Nyhetsbrevet med regelverksendringer opphører også.

Vi beklager ulempene dette medfører for dere.

Det vil fortsatt være mulig å abonnere på gratis nyhetsbrev fra de ulike etatene, men du må da opprette nye abonnement: