Regelverket (SAK) presiserer nå hvordan håndtering av avvik...

Arild Gustavsen - 14.10.2013

ved obligatorisk uavhengig kontroll skal foregå!

De nye bestemmelser er en presisering av ansvaret til ansvarlig kontrollerende, jf. § 12-5 andre ledd. Ansvarlig kontrollerende påser at avvik er lukket ved å motta melding om dette fra ansvarlig foretak. Det er ansvarlig prosjekterende/utførende som er ansvarlig for at valgte løsninger/utførelse er i samsvar med regelverket/produksjonsunderlaget. I bestemmelsen angis to alternative metoder for å lukke avvik (jf. § 12-3bokstav j og § 12-4 bokstav l). :

  • omprosjektere/rette
  • verifisere at valgte løsning/utførelse er i samsvar med regelverket/produksjonsunderlaget

Hvis ansvarlig foretak ikke etterkommer ett av de ovennevnte alternativ, foreligger det et åpent avvik som kontrollerende skal melde fra om til kommunen. Verifikasjon eller faglig begrunnelse for valgte løsning/utførelse skal inngå i ansvarlig foretaks dokumentasjon av kvalitetssikring, men skal ikke oversendes ansvarlig kontrollerende. For kontroll av fuktsikring, lufttetthet og annen kontroll i tiltaksklasse 1 etter § 14-3 og § 14-4 er det dermed utførelsen som er i fokus, i motsetning til tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.

Argus antar at denne presisering vil ha behov for en ny og bedre presiserering.