Regjeringen foreslår at det skal bli enklere og billigere å bygge terrasser og tilbygg til egen bolig.

Arild Gustavsen - 16.08.2020


Terrasser
I dag må du søke kommunen om du skal oppføre en terasse til huset ditt som er mer enn 0,5 meter over bakken.  Nå foreslår vi at terrassene kan ha en høyde på inntil 1 meter, og oppføres med rekkverk, uten at de blir søknadspliktige, sier Astrup.

Tilbygg
Regjeringen foreslår også å utvide dagens unntaksbestemmelse for tilbygg. Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter kan i dag oppføres uten søknad til kommunen dersom det kun skal brukes til bod eller lignende. Nå foreslår regjeringen at disse tilbyggene også kan brukes til beboelse og varig opphold uten at det medfører at man må søke kommunen.

Meldeplikt til kommunen
Formålet med meldeplikten er å få oppdaterte og korrekte kart- og matrikkeldata, samt dato for endringen.