Regjeringen strammer inn – på rent ideologisk grunnlag – og gjør det enda tyngre for bygge- og anleggsnæringen.

Arild Gustavsen - 19.06.2022

 

Nå skjerpes lov- og forskriftskrav. Alle skal ansettes fast. Koste hva det koste vil. Midlertidig innleie fra bemanningsforetak blir i praksis forbudt dersom ikke dine ansatte er organisert i en fagforening med innstillingsrett i arbeidslivssaker. 

Forstå det den som kan. Fortsetter denne utviklingen er det LO som overtar styringen av arbeidslivet totalt i dette landet. De er godt på vei fra før med hensyn på arbeidstidbestemmelsene. 

Skyhøye priser på alt drivstoff og ingen hjelp å få når du mangler folk for å ferdigstille et prosjekt. Det svir godt for en fra før presset næring.