Revidert rutine for håndtering av personopplysninger.

Arild Gustavsen - 29.01.2018

Vi har tidligere meldt om vår nye rutine A-1140 – Rutine for håndtering av personopplysninger. Rutinen er nå revidert. Under forutsetning av at rutinen følges – skal ingen behøve å bekymre seg for store bøter slik noen av våre kunder har gitt uttrykk for. Hele poenget med forordningen er å stoppe en useriøs kartlegging av personlige forhold hos ansatte. Og det er ikke hva våre kunder driver med. Så les rutinen, følg den, og sov godt.

Forordningen trår i kraft i løpet av våren 2018. Vi ser derfor ikke bort fra at vi i oppløpet vil gjøre nye revisjoner av dagens tekst. Så følg med på nyhetene våre.