Rolstad smalt til med Norgeshistoriens største salve!

Arild Gustavsen - 24.06.2013

Byggeindustrien rapporterer at Egil Rolstad dro av det som skal være Norgeshistoriens største salve forrige uke. Ladningen på 135 tonn sprengstoff gikk av i Skarsbøfjellet mellom Fardal og Sogndal i Sogn. Ved solid planlegging flyttet de bortimot 350 000 tonn med fjell denne dagen. Oppgaven utføres for Statnett og det er våre to kunder Erlig Rolstad AS og Contexo AS som er kontraktspartner med Statnett.

Argus ønsker friskusene Egil og Knut lykke til med det videre arbeidet.