Sentrale dokumenter i Argus Safedoc er revidert.

Arild Gustavsen - 22.01.2017

Først og fremst er det viktig å merke seg at "KS-5200 – Arbeidsavtale" er endret med hensyn på midlertidig ansatte. Det er nå krav om at man i slike forhold må angi begrunnelse for det midlertidige ansettelsesforholdet.

 

Dernest er det lurt å skifte ut dokumentet "A-0411 – Dokumentert sikkerhetsopplæring". Formulart er gjort vesentlig mer brukervennlig.

 

Så varsler vi om at det kommer et eget regneark i nær fremtid for følsomhetsanalyse med hensyn på gjennomsnittsberegning av overtid. Bruk dette for å unngå trøbbel med Arbeidstilsynet.