Søkbart arkiv med referanseprosjekter på gang i Argus Byggesak.

Arild Gustavsen - 29.09.2014

Byggenæringen ønsker seg et søkbart arkiv for referanseprosjekter for å styrke den sentrale godkjenningsordningen, jf. http://www.bygg.no/article/1209933. De etterlyser datafirmaer som kan påta seg denne oppgaven. Vel – vi ligger nok i forkant her. Vi er i innspurten med Argus Byggesak (releases i løpet av kort tid) – og her ligger dette klappet og klart. Vi skal vite å gjøre myndigheter og marked oppmerksomme på det – så sant våre kunder tar modulen i bruk, og er villige til å slippe DiBk inn i eget arkiv. En genial løsning er på gang.