Søknadsplikt for skifte av vedovner i gamle hus, jf. TEK10, § 9-10, se veiledningen hos DIBK.

Arild Gustavsen - 10.10.2012

Det er forbudt i henhold til TEK10, § 9-10 og skifte ut en gammel parafinovn med en brukt og god vedovn i en gammel enebolig. Gamle vedovner forurenser for mye, sier myndighetene. Man må sette inn en helt ny vedovn – og det må man i tillegg også søke kommunen om å gjøre. Imidlertid tolkes dette regelverket litt ulikt i våre 431 kommuner med mange ulikt tenkende saksbehandlere.

Det forholder seg slik at nye ovner brenner dårlig i gamle piper. Hovedårsaken til dette er trekk-problematikk. Og gamle ovner tar livet av nye piper. Årsak; moderne piper med moderne røykkanaler tåler ikke den temperaturen i pipa som gamle ovner gir.

Derfor sier en rekke kommuner; Det er ok med gamleovner i gamle piper, men det er ikke tillatt med gamle ovner i nye piper.

Argus tror at dette også var lovgivers intensjon. Vi heier på den sunne fornuften.