Standard Norge har laget nye blanketter. Det kan skape en liten utfordring.

Arild Gustavsen - 12.03.2013

Standard Norge har laget helt nye og bedre blanketter. Du må starte på ny frisk med nye blanketter. Du kan konvertere gamle blanketter til pdf for å beholde aktuelle opplysninger.

NB! Blankettene kan nå kun åpnes i Internet Explorer.