Standard Norge har problemer med sine blanketter

Arild Gustavsen - 30.09.2013

Standard Norge sin driftsleverandør har problemer som skaper trøbbel for Argus. Egen epost er sendt alle våre kunder i sakens anledning. Dersom du ikke har fått den, må du komntakte din rådgiver for orientering.