Statens Vegvesen baller på seg et dårlig rykte over hele landet.

Arild Gustavsen - 03.06.2013

Sju entreprenører stilte på anbudsmøte nylig på Gjøvik. Det dreiet seg om ombygning av Strandgata. Men det kom ikke inn et eneste tilbud. “Slik jeg oppfatter bransjen, er at den ikke orker å forholde seg til Statens Vegvesen. Etaten blir oppfattet som veldig regelstyrt, firkantet, rigide og lite kompromissvillige i løpet av en anleggsperiode”, sier ordfører Sveen til Oppland Arbeiderblad i følge www.bygg.no.  I same utgave av www.bygg.no uttaler vegdirektøren at holdningebne til HMS- må bedres for å få bukt med dødsulykkene I BA-næringen. Det er ingen nyhet at ledere mener akkurat det. Men Frode Nilsen – direktør i LNS - kommenterer innspillet til vegdirektøren på følgede måte:

Statens vegvesen (SVV) snakker mye om HMS. Det er vel og bra. Men når det kommer til handling er det ofte det motsatte som skjer! Det legges ofte opp til en svært tøff byggetid. Legger man ekvivalenttidsregnskapet til grunn i tunnelprosjekter og de virkelige sikringsmengdene kommer til utførelse, er det nærmest umulig å gjennomføre prosjektet på normert tid! I tillegg pålegger Svv ofte all risiko som ligger i T1442 (Støyforskriften) på entreprenøren. Entreprenøren er prisgitt en eller annen kommunelege for å få godkjent arbeidstidsordning. Entreprenøren risikerer å miste 25 % av sin arbeidstid! Dette gjør det enda verre i en allerede presset byggetid. Her har faktisk SVV mye å lære av Jernbaneverket!! Svv’s tøffe byggetider og ansvarsfraskrivelse for T1442 går på bekostning av HMS og kvalitet!! 

Ref. forrige nyhet om 018.