Statens Vegvesen med klar strategi for å utelukke norske entreprenører fra anbudskonkurranser.

Arild Gustavsen - 01.03.2020


Det skal bygges et nytt Sotrasamband. Vi er altså i Bergensområdet. Vi unner av hele vårt hjerte bergenserne et godt veisystem. De trenger det mellom de 7 fjell.

Det som er leit å se – er at Statens Vegvesen har rigget til en konkurranse med en terskelverdi på ca. 10 milliarder norske kroner. Og de fire entreprenørene som har meldt sin interesser er: 

  • Vinci Concessions SAS, fra Frankrike

  • FCC Concesiones de Infraestructuras S.L.U, fra Spania

  • China Communications Construction Company Ltd, fra China

  • Itinera SPA, fra Italia. 


Ingen norske selskaper har vist sin interesse. Det skyldes selvfølgelig størrelsen på prosjektet – og kanskje også – at svært mange riksentreprenører er lei av å sloss i rettsapparatet i årevis for å få sine opplagte krav dekket. I anslagsvis 50 % av tilfellene vinner man frem med sine krav. Og trenden er økende på entreprenørenes side. 

SP er foreløpig det eneste politiske partiet som er på parti med Norge. De mener kontrakten skulle vært delt i minst 4 kontrakter for å sikre norske entreprenørers interesse. I dette tilfelle støtter vi SP uten skrupler.