Statens Vegvesen skal bruke sin innkjøpsmakt til å redusere CO2 utslipp. Kravene til klimagassregnskap både på prosjekt- og overordnet nivå slipper ikke leverandørene unna!

Arild Gustavsen - 21.02.2021

 

Visste du at i alle virksomheter som sertifiseres etter kravene i ISO 14001 med Argus som systemansvarlig, er klimagassregnskap et helt naturlig miljømål. Vi stiller opp for deg, så snart du melder din interesse. Og vil du vite litt mer hva Statens Vegvesen selv sier om klimagassregnskap, kan du klikke på linken her: 

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/skal-bruke-innkjopsmakt-for-a-oppna-ytterligere-klimakutt-sier-vegdirektoren