Straks over for fellesskapet mellom mann og kvinne.

Arild Gustavsen - 09.05.2021

 

Iflg. den reviderte overenskomsten i byggfagene, er siste frist for å skille kvinner og menn den 1. juli 2021. Merk dere det. Vi snakker om toalettene på norske byggeplasser.