Teknisk fagskole er vinneren i de siste endringer som er kommet og som trår i kraft den 1. desember i år.

Arild Gustavsen - 18.11.2018

Kort fortalt er dette endringene kokt ned til 4 punkt:

1. Teknisk fagskole med solid erfaring sidestilles nå med ingeniørhøyskole mht. tiltakslasse 3 for UTF og tiltaksklasse 2 for PRO.

2. Med solid erfaring menes da 8 år for de med teknisk fagskole mot henholdsvis 5 år for UTF og 6 år for PRO ved ingeniørhøyskole.

3. Praksis før utdanning teller med 50% av tiden for de som tar teknisk fagskole eller ingeniørhøyskole.

4. Faglige ledere må være ansatt i foretaket.