Terskelverdien for krav til utlysning av offentlige anbud er øket fra kr. 500 000,- til kr. 1.200.000,-.

Arild Gustavsen - 22.08.2016

Bedriftsforbundet mener dette svekker små og mellomstore leverandørers mulighet til å delta i konkurransen. Departementet mener det øker muligheten for småbedriftene. Vi mener intet om leverandørenes mulighet, men vi mener det er ugreit at det offentlige kan gjøre innkjøp etter forhandlinger helt opp til kr. 1.200.000,-. Det er nok ikke slik at Statens innkjøpere er så mye mer objektive enn andre borgere. De kan derfor lett smøre seg bort, og det er ingen tjent med om man skal nå mål. Vi forundrer oss over ideen med å endre en etablert ordning som fungerer rimelig greit. For å si det med en kjent Youtube hit; Fungerer det – hold deg langt unna…