Tilsynsaksjon med farlig stoff

Arild Gustavsen - 13.06.2012

I år skal brannvesenet gjennomføre en tilsynsaksjon med farlig stoff. Aksjonen gjennomføres i uke 24/25 og er den første i sitt slag for brannvesenet. Hensikten med tilsynsaksjonen er å få gjennomført mange tilsyn over en kort periode på en mest mulig ressurseffektiv måte for brannvesenet. Fokus denne gang er på kjemikalier. Det betyr at de av våre kunder som arbeider med ventilasjon eller kjøling fort kan få et overraskende besøk neste uke.