Tilsynsmyndighetene aksjonerer..

ARild Gustavsen - 11.03.2013

.. mot virksomheter med risiko for store ulykker (f.eks. de som lagrer sprengstoff over gitte mengder)

Regelhjelp.no melder at fem tilsynsetater skal gjennomføre tilsyn med beredskapen virksomheter omfattet av storulykkeforskriften i løpet av 2013. Alle virksomheter må være godt forberedt dersom ulykken inntreffer. Hvis du har mangler i din beredskap* eller er i tvil om du har alt på stell – bør du ta kontakt med din rådgiver i Argus snarest mulig. Vi er klare for å kartlegge ditt behov opp mot forskriftene og lage en handlingsplan for deg. 

* beredskap = klar til umiddelbar handling når behovet melder seg.