Tonedøvt fra Regjeringen.

Arild Gustavsen - 13.03.2022

 

Alle bransjemedia er opptatt av at myndighetene må forstå det alvoret som både næringsliv- og privatøkonomier nå merker. En prisstigning over alle grenser med den konsekvens at Staten Norge hover inn i sin kasse det aller meste av denne prisstigningen. Det hjelper heller ikke at opposisjonen på Stortinget sitter rolige i båten. 

I Frankrike gjør transportnæringen kort prosess. De fyller alle filer på motorveien inn til Paris med vogntog, parkerer så vogntoget, og lar det står til prisene på drivstoff reduseres. De handler. Sannsynligvis hjelper ikke ord mot dagens styrende makter. Det må kraftigere lut til. 

Det er blitt en skremmende avstand mellom «vanlige folk» og elitepolitikere. Slik dette utvikler seg for bygg- og anleggsbransjen vil det være inkassoselskapenes tur – ikke «vanlige folks tur». Vi krysser fingrene for at Julie Brodtkorb sitt planlagte korstog i alle mulige stortingskomiteer lykkes. Skjer det intet – er vi redd at det nå kan gå like galt for bygg-, anlegg- og transportnæringen som det gikk for hotell- og restaurantnæringen under pandemien. 

Det sier seg selv at en bransje som er fornøyd med 4% av omsetningen på bunnlinjen ikke kan overleve når prisen på diesel og strøm er der den er i dag. Det bør myndighetene forstå.