Trygge Barnehager vant i Lagmannsretten.

Arild Gustavsen - 29.03.2020

Det er særdeles viktig at anbudstildelinger foregår på fastsatte kriterier. I et anbud for Oslo Kommune Omsorgsbygg tapte Trygge Barnehager (vår kunde) for en tid siden et større anbud. Årsaken til at Trygge Barnehager gikk til sak var at Omsorgsbygg etter anbudstildelingen tilpasset kontrakten slik at den valgte entreprenørens løsning kom innenfor regelverket. Med andre ord: ved tildeling var løsningen som ble valgt utenfor regelverket. Oslo kommune tapte først i Tingretten og anket saken. Nylig kom tapet i Lagmannsretten. Omsorgsbygg har ikke anket og betaler Trygge Barnehager noe over 4 mill. for tapet Trygge Barnehager har hatt ved å ha mistet kontrakten urettmessig. 

Vi er enige med hovedeier i Trygge Barnehager Eli Sævareid som forventer like rammevilkår for alle anbydere – og ikke minst hennes hjertesukk om at det koster mye å være med på anbud. Byggherrer flest bør snart forstå hva prisen er for å regne på anbud med all verdens underlige kriterier å besvare/oppfylle i anbudsfasen. 

Vi ser også et annet og viktig forhold. Det krever god økonomisk ryggrad å stå løpet ut i rettsapparatet. En ting er å ha rett – en annen ting er å ha råd til å få rett. Det hadde heldigvis Trygge Barnehager. Dessverre har ikke alle det.