Under 1000 EUR..

Arild Gustavsen - 25.08.2014

– dvs. ned mot kr. 5.000,- pr. mnd. er et normalt og lovlig lønnsnivå for utenlandske sjåfører på norske veier. Det er helt greit det!

Nye tall fra SSB viser at nesten en tredjedel av all transport i Norge foregår med utenlandskregistrerte biler. I tillegg til at disse bilene ofte er både dårlig vedlikeholdt og skodd, vet vi nå også at sjåførene har lite penger. Derfor fyrer de opp primusen i stedet for å stoppe på en kafé.

Vi ser i media at noen er oppgitt over dette.  Man forstår ikke at dette går an. Man forstår rett og slett ikke at vi ikke kan instruere andre land i lønns- og arbeidsvilkår.

Kabotasjefrakten som foregår er også et stort problem for mange, men den er en del av spillereglene fastsatt av EU. De spillereglene må vi forholde oss til – enten vi liker det eller ikke. 

Hadde vi vært opprørt over denne virkelighet, ville brukt tiden vår på å oppfordre myndigheten til intensivering av kontroller med både utenlandske og norske vogntog. En 50 tonns trailer med en trøtt sjåfør bak rattet, på slitte dekk – er den risikoen vi som trafikanter frykter aller mest. Ikke lønns- og arbeidsvilkår andre steder i verden.