Vår hjemmeside er oppe igjen – etter lang nedetid i går.

Arild Gustavsen - 13.08.2014

Det var Kvantel (tidl. Hafslund Telekom Nettjenester AS) som hadde store problemer med sine linjer – det er nemlig gjennom disse veien går til vår nettsky. Men saken er historie nå. Og vi har risikovurdert det som skjedde. De historiske fakta er som følger: Vi gikk på web sommeren 2011. Det er tre år siden, dvs. 26280 timer. På denne tiden har vi hatt nedetid på totalt 7,5 timer, inkludert de 6 timene i går. Den risikoen kan vi leve med uten å gjøre noen tiltak. De fleste beholder sitt TV selv om de vet at det kan bli strømbrudd. Alle data er trygge, og med 99,9999% sikkerhet får du tak i dem.