Vår kunde Hæhre Entreprenør AS vant nylig en solid seier over Økokrim.

Arild Gustavsen - 18.04.2012

Alle i bransjen har fått med seg at Hæhre er i en tvist med Mesta. Det er snakk om både privatrettslige forhold og økokrimanmeldelser. Imidlertid er nok ikke saken så opplagt som mange i bransjen har trodd. Økokrim tapte så det suste ganske nylig i retten.

 

Vi noterte oss hva retten sa i sakens anledning;

Retten mener at Økokrims påstand om at dokumentene har gitt Hæhre en konkurransevridende springbretteffekt innenfor tunnelvirksomhet, vitner om liten forståelse av hva som foregår i en kalkulasjonsprosess. Å bli en konkurransedyktig aktør innenfor denne bransjen, krever langt mer enn tilgang på den type dokumenter det her er tale om. ...
Etter rettens oppfatning er det ikke ført bevis for at Mestas kalkulasjonsverktøy, erfaringstall og liknende var av spesiell interesse for Hæhre forut for, under eller etter ansettelsesprosessen. Hæhre hadde allerede et eget kalkulasjonssystem. ...

 

Den var nyydelig. Og vi ønsker Hære lykke til i den virkelig store saken mot Mesta. Vi tror Hæhre vil vinne og krysser fingre og tær for det!