Vegvesenet innfører klimabonus i veiprosjekter.

Arild Gustavsen - 24.05.2020

 

Som en av de første byggherrene i verden innfører nå Statens vegvesen klimabonus for nye tiltak som kutter klimautslippene underveis i veiprosjekter.

- Vi ønsker å gi entreprenørene en økonomisk gulrot som gjør at de tar i bruk nye metoder for å redusere utslippene av klimagasser fra veiprosjektene våre helt frem til veianlegget skal åpnes, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Som Norges største landbaserte byggherre, har Statens vegvesen et særlig ansvar for å bidra til at Norge når klimamålene i Parisavtalen om å kutte utslippene av klimagasser med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. Vegvesenet legger lista høyere og har som mål å redusere de totale klimagassutslippene fra virksomheten med 50 prosent innen 2030.

Sånn er det bare. Lik det eller ikke. Det er ditt valg. Men ønsker du å vise at du kutter mengden klimagass, så kan du gjøre som våre sertifiserte kunder ofte gjør – velge å føre et klimagassregnskap. Og det kan vi i Argus hjelpe deg med. Så ikke nøl med å ta kontakt!