Vegvesenet trekker transportløyver.

Arild Gustavsen - 24.02.2020

Det østeuropeiske transportselskapet Vlantana sitt selskap i Norge har fått trukket tilbake sine transportløyver. Årsaken er gjentatte brudd på alle tenkelige regelverk og direkte useriøs virksomhet over tid. Vi håper det ikke stopper med dette. Det er alt for mange i samme klasse som ikke tas. Vi som ferdes på veiene ser dem med vårt blotte øye.