Vegvesenets håndbok 018 er revidert i 2012.

Arild Gustavaen - 24.05.2013

Det får konsekvender for kontrakter inngått etter denne tid.

Det er nå blant annet ikke tillatt å bruke tunnellmasser direkte i veioverbygningen. Slike masser skal knuses og ha d/max på 300. Akkurat det er det får grovknuseverk som klarer, men løsninger finner man nok. Argus arbeider med å oppgradere sin kontrollplan mot 018 i Safedoc etter nye krav – og regner med ferdigsstillelse ca 10. Juni.