Vi fortsetter oppgraderingen av Argus Safedoc.

Arild Gustavsen - 21.05.2017

I uken som gikk har vi forbedret alle kvalitetssikringsrutiner for de ulike fagområder med nødvendig tillegg for fokus på det ytre milø. Det er inn i tiden å sette krav til miljøfokus i anbudstekster. I tillegg har vi etablert en egen mappe med alle byggesaksblankettene i Safedoc, slik at du slipper å gå via tomme blanketter i byggesaksmodulen når du bare trenger en enkelt byggesaksblankett.