Vi tillater oss og gjengi den nyeheten som ble lagt ut på DiBk sin hjemmeside nå på fredag – i tilfelle du ikke fikk den med deg

Arild Gustavsen - 09.06.2015

Når de nye reglene for byggesak trer i kraft 1. juli, kan den som skal bygge blant annet bruke 12 informasjonsblader fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og informasjon. Arkene finner du her.

Informasjonsarkene gir en sammenstilling av byggereglene for ulike byggetiltak. 

Her finner du informasjonsarkene

Informasjonsarkene ligger her som pdf. Alle arkene åpnes i nytt vindu når du klikker på lenkene.  

 

Om informasjonsarkene

Arkene er laget av Norsk kommunalteknisk forening (NKF). I samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet er arkene oppdatert i henhold til de nye reglene som trer i kraft 1. juli.  

Arkene har tidligere vært forbeholdt medlemmer i NKF og har blitt delt ut på servicetorget eller nettsiden til kommunen. Nå har Direktoratet for byggkvalitet frikjøpt informasjonsbladene i ett år. De er dermed tilgjengelige for landets kommuner og for den som skal bygge.  

Arkene er foreløpig tilgjengelig på bokmål. En nynorsk versjon kommer senere.