Vikarbyrådirektivet trer som kjent i kraft 1. januar 2013. De færreste kjenner innholdet.

Arild gustavsen - 02.01.2013

Vikarbyrået får plikt til å opplyse sine ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen.

Vikarbyrået får plikt til å opplyse innleievirksomheten om de vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut.

De tillitsvalgte hos innleier får innsynsrett i den innleideslønns- og arbeidsvilkår.

Innleievirksomheten får opplysningsplikt overfor vikarbyrået om de opplysninger som er nødvendig for at vikarbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling.

Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som klargjør at innleievirksomheten, i tillegg til vikarbyrået, har ansvar for å påse at arbeidstidsreglene overholdes.

Lovfestet drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om bruk av innleie. Arbeidstilsynet skal håndheve drøftingsplikten.

Innleievirksomheten får solidaransvar for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjøring etter
likebehandlingsprinsippet (fra 01.07.13).